• (c) Stichting-Marijn 2015 Snoezelruimte
  • De achterliggende gedachte van snoezelen is om beter contact te maken met uw kind
  • Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling, belevingswereld en behoefte(s) van uw kind
 • (c) Stichting-Marijn 2015 Snoezelruimte
  • Door de rustige muziek en het zien van de kleuren en bubbels kan het kind even zijn drukke gedachten verleggen
  • Een snoezelkamer is een speciaal ingerichte ruimte om samen met uw kind te snoezelen
 • (c) Stichting-Marijn 2015 Snoezelruimte
  • Snoezelen wordt voornamelijk ingezet bij kinderen met een verstandelijke-, lichamelijke dan wel meervoudige beperking
  • Snoezelen kan ook dienen als een manier van ontspanning

Snoezelen

Snoezelen

Wat is snoezelen? 
Snoezelen is een samenvoeging van de woorden ‘snuffelen’ en ‘doezelen’. Snoezelen houdt in dat er zintuiglijke prikkels (zicht, gehoor, reuk & tast) bewust worden aangeboden of uitgesloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling, belevingswereld en behoefte(s) van uw kind. 

Snoezelen kan ook dienen als een manier van ontspanning. Door de rustige muziek en het zien van de kleuren en bubbels kan het kind even zijn drukke gedachten verleggen naar de aangeboden prikkels. 

 

Voor wie is snoezelen? 
Snoezelen wordt voornamelijk ingezet bij kinderen met een verstandelijke-, lichamelijke dan wel meervoudige beperking, en bij (jonge) zuigelingen. Daarnaast kan de snoezelkamer ook voor andere doelgroepen gebruikt worden. Dit gaat altijd samen in overleg met de Pedagogische Zorg. Snoezelen gebeurt altijd in private sfeer om prikkels van anderen te minimaliseren. Een ouder mag er eventueel bijzijn omdat dat vertrouwd is. Uiteraard vinden jonge kinderen zonder beperkingen snoezelruimtes ook enorm “cool”. Om deze kinderen te leren wat snoezelen en ontspanning is, kunnen de jongere groepen van Miniversum af en toe kort gebruik maken van de ruimte in kleine groepjes, en een leuke ervaring opdoen. 

Waarom snoezelen met uw kind? 
Tijdens de opname kunnen er diverse redenen zijn om de snoezelkamer te gebruiken: 
    •  Activeren of ontspannen 
    •  Stimuleren van de ontwikkeling 
    •  Comfort bieden 
    •  Veilige omgeving creëren 
    •  Observeren 
    •  Verwerken van belastende of vervelende ervaringen 
    •  Stimuleren van contact tussen kind en ouder 
    •  Afleiden 

De snoezelkamer of ruimte
Een snoezelkamer is een speciaal ingerichte ruimte om samen met uw kind te snoezelen. 
In de snoezelkamer zijn allerlei voorzieningen aanwezig, die kunnen inspelen op de zintuigen van uw kind. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van: 
•    De muziekinstallatie waarmee u muziek of geluiden kunt aanbieden. 
•    Het geurapparaat waarmee u de reuk kunt stimuleren door een bepaalde geur aan te bieden. 
•    Diverse lichteffecten die u afzonderlijk van elkaar aan- en uit kunt schakelen, passend bij wat uw kind op dat moment aankan.  
•    De bubbelunit: een buis waar bellen, lichteffecten en het geluid van water doorheen stromen. 
•    De spiegels om het effect van snoezelen zo intens mogelijk te maken. 
•    De lichtwand aan de muur die het actie– en reactievermogen van het kind stimuleert. 
•    De losse speel- en snoezelmaterialen die u aan kunt bieden passend bij uw kind.

Dit artikel hoort bij het project:
Beezonder
dinsdag, januari 27, 2015 - 11:49

WIJ ZIJN BLIJ MET ONZE SPONSOREN DIE ONS WERK MOGELIJK MAKEN