• Iedereen kan iets, niemand kan alles.
    • Gezamelijk kunnen wij ons doel bereiken

Ons doel

 

Stichting Marijn heeft als doelstelling om het welzijn van kinderen met een beperking te ondersteunen in de alledaagse situaties. Van naschoolse opvang en activiteiten tot als hoofddoel het realiseren van een woonzorg complex op een rustige prikkelarme locatie.

Stichting Marijn tracht ondersteuning te bieden aan gezinnen met kinderen die een beperking hebben. We willen onze activiteiten tracten aan te bieden aan meerdere doelgroepen zodat ze prikkelarm blijven voor degene die dat nodig hebben. ADHD, Autisme en Downers zijn soms lastig te combineren in een groep op bepaalde ontwikkelingsleeftijden. Omdat wij kleinschalig zijn, zijn wij ook flexibel en staan wij altijd open voor de nodige vraag, immers het gaat om de welzijn van uw kind. Dat is waar wij ons best in willen doen. 

De stichting bestaat voornamelijk uit ouders die zelf ook kinderen hebben met een beperking, waardoor zij zelf ook weten hoe moeilijk het kan zijn om zaken geregeld te krijgen. Terugvallen op een sociaal netwerk is niet altijd mogelijk omdat juist de hoeveelheid zorg die zij thuis moeten leveren, hen belemmeren om vele sociale contacten te kunnen onderhouden. Problematieken die thuis spelen zijn vaak lastig te bespreken met andere ouders met "normale" kinderen, of zij begrijpen de situatie niet. Juist daarom hebben wij praatgroepjes waarin bepaalde thema's worden besproken. 

Vanuit de dagbesteding en praatgroepen is het ons doel om zo ouders bij elkaar te krijgen voor enkele woongroepen om samen met een woningcorporatie een woonzorgcomplex te realiseren met vrije keuze in de zorgleverancier.

Gezamelijk trachten wij meer te bereiken, sociaal ondernemen, sociaal netwerken en samenwerken.
U hulp is altijd welkom, als ouder, donateur, vrijwilliger of sponsor

Helpt u ook mee ?

 

WIJ ZIJN BLIJ MET ONZE SPONSOREN DIE ONS WERK MOGELIJK MAKEN