• Kinderen spelen buiten.
    • Als kinderen fouten maken, bewijst dat alleen maar dat ze het proberen!
    • Stichting Marijn steunt deze kinderen.

Wat doen wij

Wat doen wij

De stichting hield zich tot eind 2014 voornamelijk bezig met fondsenwerving om financiële middelen ter beschikking kunnen stellen voor op te starten projecten. De stichting heeft afgelopen jaren enkele mooie donaties mogen ontvangen van regionale bedrijven en business clubs. Alle donaties worden 100% gebruikt om roerende goederen te financieren voor een specifiek project. Zo beland het altijd bij onze doelgroep. Tot die tijd hebben wij onze tijd geinvesteerd in communicatie, website, netwerken en in gesprek te gaan met anderen.

Nog meer

Daarnaast zijn we er ook voor elkaar, voor ouders van kinderen met een beperking. Wij zijn dan een luisterend oor voor de problemen bij hen thuis en trachten onderling kennis uit te wisselen met elkaar over soortgelijke problemen en uiteraard mogelijke oplossingen. Een ouder van een kind met een beperking heeft vaak het idee dat hij of zij niet begrepen wordt door vrienden of anderen. Zij ervaren dingen anders en of krijgen oplossingen te horen die niet werken voor hun kinderen, gewoon omdat ze anders zijn. Als u dit herkent als ouder dan nodigen wij u graag een keer uit in onze praatgroep met andere ouders. Niets is zo fijn om een keer begrepen worden als je je verhaal kwijt wilt. Ook daar zijn we voor.

Ons 1e grote project "BeeZonder" is gestart in 2015 als project t.b.v. dagbesteding en naschoolse opvang voor jongeren met een beperking. Met sponsorgelden van Witlox VCS, Kiwanis, OZO, DvG financiele diensten, Specsavers Oosterhout, Sponsorloop de Wissel en privé donaties konden wij dit initiatief opstarten. Met de financiele middelen hebben wij geinvesteerd in een grote eilandkeuken, snoezel- en spelmateriaal, en bouwmaterieel voor de ruimten in te richten. Stichting Marijn is haar vrienden van de stichting dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage. Zonder hen kunnen wij projecten zoals BeeZonder niet realiseren. Hoewel enkele donaties bedoeld waren voor het opstarten van een bakkerij, heeft dit project, vanwege te hoge opstartkosten en het achterblijven van subsidies, nog niet kunnen starten. Wel willen we met enkele jongeren kleinschalig aan de recepturen in de keuken aan de slag.

Naast het project Beezonder is het onze grote wens en doelstelling om een wooninitiatief te starten. Er liggen reeds mooie plannen maar deze komen pas van de grond als we enkele grote partijen samen kunnen krijgen aankomende jaren. Daar ligt dan ook de focus van ons om in gesprek te gaan met zorgleveranciers Amarant en Stichting Prisma, gemeente en woningcoorporaties. Ons motto is samen meer bereiken, pas dan kunnen grote stappen gezet worden. Ook u kunt daar aan meehelpen. Wacht niet af en maak wensen en mogelijkheden bespreekbaar aan de onderhandeltafel. Pas dan worden er zaken gerealiseerd. Ouders die hieraan mee willen werken en tijd willen investeren, kunnen zich hier aanmelden. 

 

WIJ ZIJN BLIJ MET ONZE SPONSOREN DIE ONS WERK MOGELIJK MAKEN