Stichting Marijn

Stichting Marijn houdt zich sinds 2011 bezig met het ontwikkelen van initiatieven voor jongeren met een beperking op gebied van wonen, werk en zorg. Hoewel de focus ligt op zorgintensieve kinderen, maken wij ons groot om voor hen een klankboard te zijn. Gezamenlijk met andere ouders kentekenen wij de problemen die zich in de praktijk afspelen en zoeken we gezamenlijk met andere partijen naar oplossingen.

Eerdere projecten en activiteiten :

  • (2011-2016) Ouderbijeenkomsten en thema-avonden over vakanties, voeding, omgang, opvoeding, autisme, en vele andere onderwerpen of thema’s. De avonden waren toegankelijk voor alle ouders met hulpvragen over hun zorgintensief kind.
  • (2015-2016) Dagbesteding Beezonder : Het trachten op te zetten van een activiteitencentrum om ouders en jongeren bij elkaar te brengen, voor een leuke dagbesteding of om kennis met elkaar uit te wisselen. De activiteitenruimte was gesitueerd bij KDV Miniversum te Oosterhout.
    Helaas is toen door de transitie van zorg naar de gemeente, het niet gelukt om op de participatielijst te komen. Later is toen duidelijk geworden dat dit via gemeente Breda moest.
  • Ontwikkeling van een ouderintiatief (zoektocht naar een prikkelarme locatie)
  • (2017-2023) Het KloosterHuys : Ontwikkeling en transitie van een kloosterdeel naar een zorglocatie voor zorgintensieve jong-volwassenen. Tevens het opzetten van een nieuwe zorgorganisatie om de beoogde humane zorg in PGB-vorm te kunnen geven met eigen regie. Stichting Marijn heeft alle presentaties gegeven aan de zusters, omliggende wijken, stichting heilige driehoek en de gemeente Oosterhout om alle nodige toestemmingen en vergunningen te verkrijgen
  • (2023) Projectontwerp en planontwikkeling “Villa Klein Geluk”. Algehele projectontwikkeling en businessplan beschrijving van een kleinschalig wooninitiatief.
  • (2024) Plannen voor een geheel vernieuwend zorgconcept speciaal voor ouders met hun zorgintensieve kinderen.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux